NanoGroup S.A.

to holding inwestycyjny rozwijający projekty biotechnologiczne i medyczne o przełomowym znaczeniu. Bieżąca działalność grupy skoncentrowana jest na rozwoju wartości obecnego portfela trzech wiodącch polskich startupów oraz poszukiwaniu nowych spółek opracowujących rozwiązania w obszarach bio- i med-tech ze znaczącym potencjałem skalowania biznesowego.

Misją NanoGroup SA jest...

umożliwienie inwestorom kapitałowym wsparcie rozwoju najlepszych technologii bio-medycznych jutra poprzez uczestnictwo equity w wiodących startupach made-in-Poland. 

Obecnie

holding zarządza pięcioma zaawansowanymi technologicznie projektami nanotechnologicznymi zorganizowanymi w ramach trzech spółek wyspecjalizowanych startupów. Wszystkie projekty NanoGroup z powodzeniem finalizują fazę Proof of Concept, której ryzyko zmniejszają liczne granty. W samym 2016 r. wartość przyznanych dotacji przekroczyła 33 mln zł. Do końca 2017 roku wartość ta może przekroczyć 73 mln zł. [link do portfolio]

Model biznesowy NanoGroup

zakłada sprzedaż licencji do rozwiązań na wczesnym etapie ich rozwoju (faza przedkliniczna i I faza kliniczna) do międzynarodowych firm biotechnologicznych i koncernów farmaceutycznych. Wg Financial Times, w roku 2014 r. średnia wartość zawieranych na świecie umów licencyjnych w fazie przedklinicznej wyniosła 25 mln USD, a w I fazie klinicznej ok. 50 mln USD).